שמרWoord & Geest Wetenschap & Religie Muziek & Lofprijzing Cursus & Contact

 

 

 

שׁוֹמֵר תּוֹרָה אַשְׁרֵהוּ

welgelukzalig is hij die de thora bewaart

 

verantwoording

thora.nu
 Postbus 63
2980 AB  Ridderkerk
 Tel: +31 180 641041
 
leerling@thora.nu