שמרWoord & Geest Wetenschap & Religie Muziek & Lofprijzing Cursus & Contact

 

Van brontaal naar vertaling?

Het is niet alleen de letterlijke inhoud van wat geschreven is, die we vervolgens in een andere taal kunnen vertalen. Het gaat niet alleen om de inhoud maar ook om de begrippen-vorm van de grondtaal waarin de begrippen geopenbaard zijn.

Binnen het westerse Christendom van deze tijd, heeft een goede vertaling van de Bijbel niet een minder gezag of status dan de oorspronkelijke openbaring. Dat is opmerkelijk, omdat begrippen niet vertaald kunnen worden, omdat deze (als analytisch kennisoordeel) taalgebonden zijn.

Voorbeeld uit Genesis 2:7

Hebreeuws Omschrijving Begrip Vertaling
נָפֶשׁ de mens uit het stof der aarde  
+ = ziel
nafesch de adem des levens  

Nafesh 1) den mens uit het stof der aarde (lichaam) + 2) den adem des levens, wat vertaald wordt met ziel. Denkt u bij ziel aan lichaam + levensadem? Zo niet, in hoeverre is uw begripsoordeel dan nog oorspronkelijk Bijbels?  

Taalspel

Volgens Wittgenstein zijn we betoverd door de taal zelf, om te denken dat betekenis maar één soort ding is, terwijl betekenis, ook talige betekenis gedifferentieerd is over meerdere soorten handelingen.

Taalspel

Locatie

Vraag

Taalspel

In de lift:

Hoe gaat het?

Goed

Bij de Arts

Hoe gaat het?

Pijn in mijn voet

Bij de Psycholoog:

Hoe gaat het?

Huwelijksproblemen

Taalspel tussen mensen is collectief. Een taal van voetbalfanaten, een taal van gelovigen, en De taal van God naar u!

Niet in de eerste plaats om het Woord te begrijpen, maar om door het Woord gegrepen te worden. Het Woord is het oneindig handelen van God

שׁוֹמֵר תּוֹרָה אַשְׁרֵהוּ

welgelukzalig is hij die de thora bewaart

 

thora.nu
 Postbus 63
2980 AB  Ridderkerk
 Tel: +31 180 641041
 
leerling@thora.nu