שמרWoord & Geest Wetenschap & Religie Muziek & Lofprijzing Cursus & Contact

 

De kloof tussen transcendentie en immanentie.

Transcendent: Hoe openbaart God zich volgens de 3 monotheÔstische religies, en wat is het sociaal ideaal?
Immanent: Wat zijn de uitwerkingen van de openbaring in de empirische werkelijkheid, in graden van heiligheid. (Over de prioriteitsvolgorde is discussie)

Jodendom Christendom Islam
Transcendentie (Heilig overstijgend)
Openbaring Torah Christus Koran
Sociaal Ideaal Messiaans Rijk Koninkrijk Gods Ummah
Immanentie (Profaan Zintuiglijk)
Prioriteit 1 torahrol/Mozes Bijbel Mohammed
Prioriteit 2 Volk Kerk Sharia
Prioriteit 3 Jeruzalem Jeruzalem Mekka Medina Jeruzalem
Prioriteit 4 Land Land Ramadan

Aan de hand van bovenstaand schema is goed het verschil tussen religie en ideologie uit te leggen.
Religie accepteert tot 'het eind der tijden' de kloof tussen transcendentie en immanentie.
IdeologieŽn willen nu de transcendentie naar de immanentie halen. Slikken of stikken.
Ideologie is een verschrompeling van religie. Islam bestempelen als een ideologie is in dit verband op zijn minst eenzijdig,
omdat we bijvoorbeeld van Christenen ook niet verwachten dat ze tegen 'het Koninkrijk Gods' zijn.

IdeologieŽn

Religie

Ideologen hebben haast, nu!

Eschatologie

Van Ideaal naar Systeem

Niet alles nu al

Fundamentalisten

'Oordeel is nabij'

 

Bron Dr. Lourens Minnema

 

thora.nu
 Postbus 63
2980 AB  Ridderkerk
 Tel: +31 180 641041
 
leerling@thora.nu