שמרWoord & Geest Wetenschap & Religie Muziek & Lofprijzing Cursus & Contact

 

Woord 4, Exodus 20:8

זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת, לְקַדְּשׁוֹ

Werkblad Woord 4

Bijlage Werkblad Woord 4

Woord 4 over de Sabbat

Uitspraak

 

 

thora.nu
 Postbus 63
2980 AB  Ridderkerk
 Tel: +31 180 641041
 
leerling@thora.nu